En İyi Lazer Epilasyon Yazıları

Lazer Epilasyon ve Diğer Yöntemlerin Kıyaslanması

  • Ağda, jilet gibi yöntemler istenmeyen tüylere geçici çözümler sunarken lazer epilasyon yöntemi vücuttaki istenmeyen tüyleri kalıcı epilasyon etkisiyle yok edebilmektedir.
  • Lazer epilasyon süreci (işlem yapılan bölgeye göre değişmekle birlikte) ortalama 6 ay ile 1 sene arası bir zamanı kapsarken, diğer yöntemler genel olarak ömür boyu uygulanmaktadır.
  • Buna bağlı olarak eski yöntemlere ömür boyu ödenmesi gereken ciddi düzeyde maliyet gerekirken lazer epilasyon bu açıdan oldukça az maliyetli bir işlemdir.

Zahmetsiz Bir Epilasyon Deneyimi İçin Öneriler

  1. Succes
  2. Behance
  3. Reddit
  4. Quora

--

--

--

Eskişehir’de lazer epilasyon, cilt bakımı, kirpik lifting ve kişisel bakım hizmetleri veren Güzellik Salonu. Este Lorien Güzellik. https://www.estelorien.com.tr

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Este Lorien Güzellik Stüdyosu | Eskişehir

Este Lorien Güzellik Stüdyosu | Eskişehir

Eskişehir’de lazer epilasyon, cilt bakımı, kirpik lifting ve kişisel bakım hizmetleri veren Güzellik Salonu. Este Lorien Güzellik. https://www.estelorien.com.tr

More from Medium

2Fast2Hodl integrates with RubySwap

Going Walls & Wallets

Galactic Blue Index Report #40

Fall 2021 DS Discovery: Investigating Police Misconduct in California — Pruthvi Innamuri