Kirpik Lifting İle Mucizevi Kıvrımlar

Günümüzde kirpik bakımının olmazsa olmaz sayılabilecek unsurlarından birisi de kirpik lifting işlemleridir.

Kirpik liftingi uygulaması; kadınlar tarafından tercih edilen, kirpiklerin yukarı doğru doğal kıvrımlara sahip olmasını sağlayan bir güzellik işlemidir.

Aynı zamanda kirpik lifting işlemi ile mucizevi kıvrımlara sahip olurken, kirpikleriniz beslenir ve hacimli / sağlıklı bir yapıya kavuşur. Bu yönüyle kirpik lifting uygulama sadece kıvrım elde etmeye yarayan bir işlemden ibaret değildir. Kirpiklerin bakımını da yaparak daha hacimli, dolgun ve sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur.

Sözü edilen işlemleri kişi kendi kendisine evde uygulayabileceği gibi güzellik salonlarından uzman desteği alarak da rahatlıkla yapabilir.

Hangi Kirpik Bakımı Daha Etkilidir?

Güzelliğine önem veren hanımların en çok merak ettikleri konulardan biri de kirpik bakımında hangi yöntemin daha etkili ve sağlıklı olduğudur.

Genel itibariyle bakıldığında kadınların kirpik bakımlarında en çok tercih ettikleri uygulamaların;

gibi farklılık ve çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.

Yukarıda dört maddede özet olarak ifade edilen işlemlerin tamamı, alanında deneyimli uzman kişilerce yapıldığında ve yüksek kalitede ürünler tercih edildiğinde kirpiklerinizin güzel görünümü için tercih edilebilecek uygulamalardır. Ancak işlemlerin kalıcılığı ve belirli riskler göz önüne alındığında (örneğin kirpik permasında kullanılan kimyasal içeriğin kirpiğe zarar vermesi veya ipek kirpik uygulamasında kendi kirpiklerinizin dökülmesi vb.) kirpik lifting uygulamasının çok daha avantajlı olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Aynı zamanda kalıcılık süresi olarak da dört farklı işlem seçeneği arasında karşılaştırma yapıldığında lifting işleminin ortalama 2–3 ay süreli kalıcılık ile ilk sırada yer alması işlemin bir diğer avantajıdır.

Kirpik Liftinginde Uzman Desteği Gerekli Midir?

Kirpik bakımında pek çok faydası bulunan lifting işlemi yukarıda belirtildiği gibi evde de yapılabilir, güzellik salonlarından da uzman desteği alınabilir. Bu bağlamda her ne kadar düşük riskli bir işlem olsa da kirpik lifting işlemi için uzman desteği alınması önerilmektedir. Aynı zamanda uzman desteği ile işlemin kalıcılığı ve etkinliği de doğal olarak yükselecektir.

Este Lorien Eskişehir Kirpik Lifting

Kirpik liftingi konusunda Eskişehir’de hizmet veren Este Lorien Güzellik Stüdyosu uygulama videosunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca Eskişehir kirpik lifting https://www.estelorien.com.tr/kirpik-lifting-eskisehir/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Este Lorien Güzellik Stüdyosu, uzman desteği ile Eskişehirli hanımlara özel olarak kirpik lifting başta olmak üzere oldukça fazla hizmet sunmaya devam etmektedir. Eğer sizin de Eskişehir kirpik lifting konusunda güzellik salonu / uzman desteğine ihtiyacınız varsa kendileri ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Kaynak: https://telegra.ph/Kirpik-Lifting-%C4%B0le-Mucizevi-K%C4%B1vr%C4%B1mlar-10-04

Originally published at https://zen.yandex.ru.

--

--

--

Eskişehir’de lazer epilasyon, cilt bakımı, kirpik lifting ve kişisel bakım hizmetleri veren Güzellik Salonu. Este Lorien Güzellik. https://www.estelorien.com.tr

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Este Lorien Güzellik Stüdyosu | Eskişehir

Este Lorien Güzellik Stüdyosu | Eskişehir

Eskişehir’de lazer epilasyon, cilt bakımı, kirpik lifting ve kişisel bakım hizmetleri veren Güzellik Salonu. Este Lorien Güzellik. https://www.estelorien.com.tr

More from Medium

A Whole New Era of E-pharmacies.

Atwood’s Chilling Genius

BOOK REPORT – Doughnut Economics by Kate Raworth

El Nuevo Noticiero